Här är all information du behöver för att fakturera oss

Specifikation
"Eurovision Instagram Ambassadorship, @(rlt_userid)"

Belopp
(rlt_lpay) (rlt_currency) + moms

Fakturaadress
Jefferson AB
c/o PE Accounting
Box 90 255
120 24 Stockholm

Maila din faktura till
relatable@invoice.pe

Viktigt!
Din faktura måste innehålla ditt F-skattenummer, namnet på ditt företag, och ditt företags adress.